Top zázemí pro karavaning

Nabízíme ucelenou škálu služeb od přípravy rozvoje lokality a předběžného odhadu nákladů přes zpracování projektové dokumentace a zajištění instalace potřebného vybavení až po propagaci výsledného projektu.

Kvalitní infrastruktura

  • Parkování
  • Voda
  • Elektřina
  • Likvidace šedé a černé vody

Camper system je profesionální řešení poskytující možnosti konfigurace servisního místa pro obytné automobily, lodě a autobusy s toaletami (výdej elektřiny, vody a vypouštění odpadu).

Sloupek Camper Drop/Pro Pro slouží k vyprazdňování odpadu z WC kazety (černá voda) pomocí výlevky odpadních vod, t.j. výklopná zásuvka umístěná ve spodní části. Sběrná část odpadu je vybavená splachovacím systémem, který se aktivuje tlačítkem po ukončení vyprazdňovací kazety. Nad odtokovou výlevkou je kohoutek na oplachování WC kazet. Ten se aktivuje na 5 sekund po stlačení tlačítka na boku sloupku.

Sloupek pracuje s kanalizační mřížkou instalovanou na servisním místě, který slouží k zachytávání a odvodu odpadní (šedé) vody z nádraží obytných aut a karavanů. Splachovací systém je aktivovaný ze sloupku Camper Drop Zero/Pro, který usnadňuje údržbu čistoty na servisním místě. Sloupek může být navíc vybaven kohoutkem na odběr vody nebo elektrickými zásuvkami. Voda a elektřina mohou být volně dostupné nebo za úplatu (mincovník nebo čtečka platebních karet). Všechny prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Celá vodovodní instalace je zabezpečená topnými kabely, což umožňuje celoroční provoz.

Stellplatz na míru

Pokud uvažujete o zřízení stellplatzu, můžete využít nabídku Park4camper. Jestliže máte vhodný pozemek s možností napojení na inženýrské sítě, Park4camper vás provede kompletním procesem, předloží varianty řešení a kalkulace (včetně možností čerpání prostředků z dotačních titulů), zajistí instalaci a postará se i o bezproblémový provoz a případné financování projektu.

Sloupek camper drop
Obrázek: Sloupek Camper drop

Kompletní informace o společnosti i jejích službách, které ocení nejen karavanisté, ale také majitelé kempů, marin či autodopravci, včetně řady ukázkových projektů (kempy, mariny, stanoviště WC-BUS na dálničních odpočívadlech a čerpacích stanicích) najdete na stránkách Park4camper.